שגיאה 2014!

העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!!
זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמנים אז אתם שמנים

העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמנים אז אתם שמנים העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמני
העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמנים אז אתם שמנים העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמני
העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמנים אז אתם שמנים העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמני
העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמנים אז אתם שמנים העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמני
העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמנים אז אתם שמנים העולם עומד להתפוצץ אנא תתחילו להפליץ כדי שתמותו יותר מהר בלי לסבול!!! זכרו כי אתם שמנים ואתם לא שמני
סטטיסטיקות

נושאים: 1

הודעות: 4

משתמשים: 2

שיא המחוברים: 4

המשתמש החדש ביותר: LiavAmar

1 מחוברים (0 משתמשים, 0 מתוכם הם בלתי נראים, ו-1 אורח).